Sidan är under uppbyggnad.

Aggeruds Bygg AB

Aggeruds Bygg AB är ett byggföretag i Karlskoga som utför de flesta inom bygg förekommande tjänster. Vill du ha taket omlagt eller bygga till en veranda, kontakta oss! Företaget startades redan på 70-talet och drivs sedan 2009 i Roberto Schmitts regi. Totalt är vi femton anställda byggnadsarbetare i verksamheten. Aggeruds Bygg AB utgår från Karlskoga och vi riktar oss till såväl privatpersoner som företag i hela Mellansverige.

Adress: Botorpsvägen 7, 691 42 Karlskoga

Telefon: 070-7272725

E-post: info@aggerudsbygg.se